Zorganizuj coś z nami!

Jesteśmy częścią BETA Europe

SImulation of European politics
Bringing Europeans Together Association

Pierwsze stowarzyszenie BETA powstało 10 lat temu w Mainz w Niemczech i stało się organizacją odpowiedzialną za nasz największy projekt - Model European Union Strasbourg organizowaną w Parlamencie Europejskim. Dziś BETA Europe to europejska organizacja parasolowa, która skupia kilkanaście oddziałów krajowych od Portugalii po Ukrainę. Każdy oddział krajowy ma przynajmniej jeden duży anglojęzyczny projekt Model European Union oraz mniejsze projekty z zakresu edukacji europejskiej. Wszystkie nasze stowarzyszenia promują wolontariat i partycypację społeczną i polityczną młodych ludzi. Jesteśmy niezależni od partii politycznych. Po 10 latach mamy przyjemność zapraszać naszych byłych członków jako ekspertów na nasze projekty - wielu z nich pracuje dziś w instytucjach unijnych, think tankach, wiodących firmach w sektorze publicznym oraz w akademii.

Latest news